B. Kopp Judit szobrászművész
dokumentált alkotásai (1943-1995)

B. Kopp Judit volt az egyetlen magyar szobrászművésznő, aki az egyházi témához életműként fordult. Alkotó periódusának első szakasza a II. Vatikáni Zsinat liturgikus reformjaival esik egybe, ekkor születtek a művészre annyira jellemző oltárok és ambók.

Alkotásai

Keresztút stációk - Crossroads station - Via crucis

B. Kopp Judit szobrászművész dokumentált művei

Oltárok - Altars - Altari

B. Kopp Judit szobrászművész dokumentált művei

Ambók - Ambos

B. Kopp Judit szobrászművész dokumentált művei

Betlehemek - Presepe - Creche

B. Kopp Judit szobrászművész dokumentált művei

Egyházi témájú szobrok - Church themed sculptures - Sculture a tema chiesa

B. Kopp Judit szobrászművész dokumentált művei

Világi témájú szobrok - Secular themed sculptures - Sculture a tema profano

B. Kopp Judit szobrászművész dokumentált művei

Kapcsolat

Kapcsolatfelvétel az örökösökkel

Csodálatos kenyérszaporítás - Wonderful multiplication of breads and fish - Moltiplicazione dei pani e dei pesci Feltámadt Krisztus - The Resurrected Christ - Il Cristo risorto - Pilisszentlászló Illés próféta a pusztába menekül - Elijah Flees to the Wilderness - Profeta Elia nel deserto Izajás próféta meghívása - The invitation of the prophet Isaiah - L'invito del profeta Isaia Jézus harmadszor esik el a kereszttel - Jesus falls a third time - Gesù cade per la terza volta Mózes és a tíz parancsolat - Moses and the Ten Commandments - Mosè ei dieci comandamenti Szent Pál megkapj a szentlelket - St Paul receive the Holy Spirit - San Paolo riceve lo Spirito Santo A diák álma - The student's dream - Il sogno dello studente A Feltámadt Krisztus - The Resurrected Christ - Il Cristo risorto A hegyi beszéd - Sermon on the Mount - Discorso della Montagna A szentlélek eljövetele - The coming of the Holy Spirit - La venuta dello Spirito Santo Ábrahám és Izsák - Abraham and Isaac - Abramo e Isacco Ábrahám és Izsák - Abraham and Isaac - Abramo e Isacco Ábrahám és Melkizedek áldozata - The sacrifice of Abraham and Melchizedek - Il sacrificio di Abramo e Melchisedec Ádám és Éva - Adam and Eve - Adamo ed Eva Angyali üdvözlet - Annunciation - Annunciation Anya gyermekével - Mother with child - Madre con bambino Anya gyermekével - Mother with child - Madre con bambino Apa gyermekével - Father with child - Padre con bambino Az ifjú Jézus a zsinagógában tanít - The young Jesus teaches in the Temple - Il giovane Gesù nel tempio insegnamento Becket Szent Tamás - St Thomas Becket - San Tommaso Becket Biccse vára - Castle of Bicce - Bytčiansky zámok Bocskai István Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a keresztet - Simon of Cyrene helps Jesus to carry his cross - Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la Croce Családfa - Family tree - Albero genealogico Csodálatos kenyérszaporítás - Wonderful multiplication of breads and fish - Moltiplicazione dei pani e dei pesci Csodálatos kenyérszaporítás - Wonderful multiplication of breads and fish - Moltiplicazione dei pani e dei pesci Csodálatos kenyérszaporítás - Wonderful multiplication of breads and fish - Moltiplicazione dei pani e dei pesci Elefánt - Elephant - Elefante Emmauszi tanítványok - Disciples of Emmaus - Discepoli di Emmaus - Páka Feltámadt Krisztus - The Resurrected Christ - Il Cristo risorto - Pesterzsébet Feszület - Crucifixion - Crocifissione - Budapesti Domonkosok Thököly út Feszület - Crucifixion - Crocifissione - Jánoshalma Feszület - Crucifixion - Crocifissione - Páka Feszület - Crucifixion - Crocifissione - Tatabánya Feszület - Crucifixion - Crocifissione - Crux Spes - Budapesti Bencés tanulmányi ház Feszület - Crucifixion - Crocifissione - Crux Spes - Harta Feszület - Crucifixion - Crocifissione - Crux Spes - Nagykanizsa Flüei Szent Miklós - Saint Nicholas of Flüei - San Nicola di Flüei Furulyázó leány - Ragazza che suona il flauto - Girl playing the flute Géza fejedelem - Prince Géza - Principe Géza Gyermekorvos jelképe - Symbol of a paediatrician - Simbolo del pediatra Izajás próféta jövendölése - Saint John the Baptist - Profezia del profeta Isaia Jeremiás próféta - The Prophet Jeremiah - Il profeta Geremia Jézus - Jezus - 1965 Jézus átadja a mennyek kulcsát Szent Péternek - Jesus gave Peter the keys of the kingdom of heaven - Gesù consegna le chiavi a Pietro Jézus az emmauszi tanítványokal - Jesus with the disciples from Emmaus - Gesù con i discepoli di Emmaus Jézus az emmauszi tanítványokal - Jesus with the disciples from Emmaus - Gesù con i discepoli di Emmaus Jézus az emmauszi tanítványokal - Jesus with the disciples from Emmaus - Gesù con i discepoli di Emmaus Jézus először esik el a kereszt súlya alatt - Jesus falls for the first time - Gesù cade la prima volta Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt - Jesus Falls the Second Time - Gesù cade per la seconda volta Jézus meghal a kereszten - Jesus dies on the cross - Gesù muore sulla Croce Jézus szent anyjával találkozik - Jesus meets His Mother - Gesù incontra sua Madre Jézus vállára veszi a keresztet - Jesus takes up his cross - Gesù prende la croce Jézus vigasztalja a síró asszonyokat - Jesus Comforts the Women of Jerusalem - Gesù incontra le donne di Gerusalemme che piangono su di lui Jézust a keresztre szegezik - Jesus is nailed to the cross - Gesù è inchiodato sulla Croce Jézust leveszik a keresztről (és anyja ölébe fektetik - The body of Jesus is taken down from the cross - Gesù è deposto dalla Croce e consegnato alla Madre Jézust megfosztják ruhájától - Jesus clothes are taken away - Gesù è spogliato delle vesti Jézust sziklasírba temetik - Jesus is laid in the tomb - Gesù è deposto nel sepolcro Jókai Mór Jónás próféta - The Prophet Jonah - Il profeta Giona Jónás próféta - The Prophet Jonah - Il profeta Giona Jónás próféta - The Prophet Jonah - Il profeta Giona - 1972 Júdás Tádé apostol - Judas Thaddeus the Apostle - Giuda Taddeo, l'apostolo - 1965 Keresztelő Szent János - Jesus gave Peter the keys of the kingdom of heaven - San Giovanni Battista Keresztelő Szent János és Jézus - St John the Baptist and Jesus - San Giovanni Battista e Gesù Kiűzetés a paradicsomból - Expulsion from paradise - Espulsione dal paradiso Középkori magyar vitéz - medieval Hungarian knight - cavaliere medievale ungherese Lépcsős Madonna - Madonna of the Stairs - Madonna con gradini Ludas Matyi Magyar György portré Melkizedek kenyeret és bort áldoz - Melchizadek Offering Bread and Wine to Abraham - Melchisedec offre pane e vino al patriarca Abramo Mennybemenetel - Ascension - Ascensione Mózes vizet fakaszt a sziklából - Moses Draws Water from the Rock - Mosè fa Scaturire l'Acqua dalla Roccia Oltáriszentség jelkép - Altarpiece symbol - Simbolo del sacramento dell'altare - Szabadbattyán Oltáriszentség megalapítása - Establishment of the altar sacrament - Istituzione del sacramento dell'altare Oltáriszentség megalapítása - Establishment of the altar sacrament - Istituzione del sacramento dell'altare Orrszarvú Oszlopos Símeon - Saint Simeon Column - San Simeone Stilita Összetartozás, Önarckép férjjel - Relationship, Self portrait with husband - Insieme, Autoritratto con marito Patrona Hungariae - Magyarok Nagyasszonya - Madonna of the Hungarians - Nostra Signora degli Ungheresi Pelikán (húsvét - Pelican (Easter - Pellicano (Pasqua Pelikán (húsvét - Pelican (Easter - Pellicano (Pasqua - Zalaszentbalázs Péter meghívása - Peter's invitation - Invito da parte di Peter Philemon és Baucis Philemon és Baucis Philemon és Baucis Piéta - Pieta Pilátus halálra ítéli Jézust - Pilate condemns Jesus to death - Pilato condanna Gesù a morte Portré Szécheny István Szécheny István Szénhordó munkás - worker - lavoratore Szent Antal az állatoknak prédikál - St Anthony preaching to the animals - Sant'Antonio che predica agli animali Szent Antal Kis Jézussal - St Anthony with baby Jesus - Sant'Antonio con Gesù Bambino Szent Antal Kis Jézussal - St Anthony with baby Jesus - Sant'Antonio con Gesù Bambino Szent Antal Kis Jézussal - St Anthony with baby Jesus - Sant'Antonio con Gesù Bambino Szent Antal Kis Jézussal - St Anthony with baby Jesus - Sant'Antonio con Gesù Bambino Szent asszony Szent Balázs - Saint Balaise - San Biagio Szent Erzsébet - Saint Elizabeth - Santa Elisabetta - Kövegy Szent Ferenc prédikál a madaraknak - St Francis preaching to the birds - San Francesco d'Assisi predica agli uccelli Szent Gellért - Saint Gerard - Gerardo di Sagredo - Kövegy Szent István király felajánlása - Dedication of King Stephen - Offerta di Re Stefano - Tatabánya Szent János a keresztfa alatt - Saint John - San Giovanni - Páka Szent János és Márk evangélista - St John and St Mark the Evangelist - San Giovanni e San Marco Evangelista Szent József az ács - Saint Joseph the carpenter - San Giuseppe falegname Szent Kristóf - Saint Christopher - San Cristoforo - Páka Szent Lőrinc - Saint Lawrence - San Lorenzo Szent Margit - Saint Margaret - Santa Margherita - Kövegy Szent Márton - Saint Martin - San Martino Szent Máté és Lukács evangélista - JSt Matthew and St Luke the Evangelist - San Matteo e San Luca evangelista Szent Pál - Saint Paul - San Paolo Szent Péter a halász - St Peter the Fisherman - San Pietro il pescatore Szent Péter tagadása - The denial of St Peter - Il rinnegamento di San Pietro Szent Rita - Saint Rita - Santa Rita Szent Rita - Saint Rita - Santa Rita - Karolina úti kápolna Szent Rita - Saint Rita - Santa Rita - Városmajor Szent rókus a tápláló kutyával - St. Roch with the feeding dog - San Rocco con il cane da mangiare Szent rókus pestises betegekkel - St. Roch with plague patients - San Rocco con i malati di peste Szent Sír - Holy Sepulchre - Santo Sepolcro Szent Sír - Holy Sepulchre - Santo Sepolcro Szent Teréz - Saint Teresa - Santa Teresa Szenteltvíz tartó krisztus fejjel - Holy water holder with Christ's head Szerelmesek - Lovers - Amanti Szokoly Boldog János - - Kövegy Szúzanya a kereszt alatt - Virgin Mary under the cross - La Madonna della Croce - Páka Szűz Mária a kis Jézussal - Virgin Mary and Child Jesus - VERGINE MARIA CON GESU' BAMBINO Szűz Mária Kisjézussal - Virgin Mary with baby Jesus - La Vergine Maria con Gesù bambino Szűz Mária Kisjézussal - Virgin Mary with baby Jesus - La Vergine Maria con Gesù bambino - Pilisszentlászló Szűz Mária Kisjézussal - Virgin Mary with baby Jesus - La Vergine Maria con Gesù bambino - Szeged Térdelő alak Tizenkét apostol - Twelve Apostles - I dodici apostoli Utolsó vacsora - L'ultima cena - The last supper Utolsó vacsora - L'ultima cena - The last supper Veronika kendőt nyújt Jézusnak - Veronica wipes the face of Jesus - La Veronica asciuga il volto di Gesù XIII. János Pál pápa - pacam in terris - Pope John Paul XIII - Papa Giovanni Paolo XIII XIII. János Pál pápa - pacam in terris - Pope John Paul XIII - Papa Giovanni Paolo XIII zűz Mária Kisjézussal - Virgin Mary with baby Jesus - La Vergine Maria con Gesù bambino